Kontakt

Sandvikens Motorklubb

Box 26
Besöksadress: Högbovägen 53
811 21 Sandviken

072 712 00 72
sandvikensmk@telia.com

Bankgrio

Bankgiro: 5025-4515

Öppen måndagar från kl 18:00.

Varmt välkommen!

Organisation Nr.

88 55 00 – 7558