Inbjudan till Vinterpokalen 2010

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER
Vinterpokalen 26 – 27 februari 2010 i Sandviken

Tävlingen ingår i: Svenskt Mästerskap i Rally (SM) och Svenskt Mästerskap för Juniorer (JSM). FM för Nedre Norra BF, DM för Stockholms och Upplands BF.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser,
SM-bestämmelserna, denna inbjudan och tilläggsregler samt tillkommande bulletiner.
Samt Nedre Norra BF, Upplands BF och Stockholms BF:s FM/DM regler samt tillkommande PM.

Arrangör:
Sandvikens Motorklubb
Box 26, 811 21 Sandviken
Telefon: 026 – 25 53 53
E-post: sandvikensmk@telia.com
Tävlingens officiella hemsida: www.vinterpokalen.se
Organisationskommitté:
Kalle Andersson (ordf.), Lars Blomberg, Glenn Holm, Lena Forsell, Jan-Olov Nyman, David Floberg,
Hans-Olov Frestadius och Markku Kangas.
Tävlingsledning:
Tävlingsledare: Kalle Andersson 070 265 39 66
Biträdande tävlingsledare: David Floberg (DM) 070 642 47 83
Jan Floberg
Markku Kangas
Sören Hedblom
Banchef: Jonas Andersson
Säkerhetschef: Per-Erik Larsson
Bitr. säkerhetschef: Jan-Olov Nyman
Tävlingssekreterare Glenn Holm
Tekniskchef (SM+DM/FM) Magnus Lövgren 070 242 47 53
Bitr.tekniskchef Lars Blomberg
Domarordf: (SM) Torbjörn Johansson 070 345 93 06
Domare: Lars Mattsson
DM/FM Jöran Pettersson 070 216 92 02
Domare Vakant
Tekniskkontr (SM) Johan Westergren 070 773 79 48
Tekniskkontr (DM/FM) Sune Linden 070 571 50 69
Miljöchef: Per Borg 070 553 30 57
Tävlingsform gällande för SM och FM/DM
SM Tävlingen omfattar cirka 230 km totalt 8 sträckor på cirka 110 km SS.

En SS körs två gånger (fredagens publiksträcka)
Omstartsmöjligheter finns efter etapp1. enligt SM reglerna. Undantag från denna regel gäller om någon bryter under fredagens SS eller efterföljande transport till Parc ferme. Ordinarie service tid får nyttjas för möjlig start lördag, efter godkänd besiktning. Tidstillägg enligt mästerskapsreglerna.
Mer information om tider och regler kommer i bulletin 1 .

FM/DM Tävlingen omfattar cirka 140 km totalt 4 sträckor på cirka 70 km.
Alla sträckor körs en gång
Noter görs av Gunnar Barth

Tävlingens plats

Tävlingens högkvarter, presservice samt anslagstavla är beläget på Göransson Arena.
Sätragatan 15. Sandviken. Telefon 026 – 24 13 81. Webbadress http://www.goranssonarena.se/
Start och mål är förlagt till Göransson Arena.

GPS-koordinater

Latitude: N 60º 36′ 30.22″
Longitude: E 016º 46′ 12.00″

Besiktning
A-besiktning, tid och plats enligt Bulletin 1/PM 1.

Tidsplan gällande för SM,
Måndag 15 februari kl. 18.00 anmälan stänger
Måndag 22 februari startbekräftelse, via mail med kod till Internet för att skriva ut övrig information
Fredag 26 februari
kl. 08:00 administrativ kontroll och anmälan för rekognosering
kl. 08:30 – 14:00 rekognosering. Max 2 gånger per SS.
kl. 13:00 serviceplatsen öppnar i Göransson Arena

Besiktningstider meddelas i bulletin 1.
kl. 13:00 presscentra öppnar i Göransson Arena
kl. 16:30 startlistan publiceras
kl. 16:30 skall alla tävlande och tävlingsbilar finnas uppställda i Göransson Arena
kl. 18:00 första bil startar från Göransson Arena
kl. 20:00 första bil anländer till Parc Fermé

Lördag 27 februari.
kl. 08:15 första bil startar från Parc Fermé
kl. 15:00 första bil i mål vid Göransson Arena
kl. 17:00 preliminär resultatlista publiceras

Tidsplan gällande för FM/DM
Måndag 22 februari kl. 18 anmälan stänger.
Onsdag 24 februari startbekräftelse, via mail med kod till Internet för att skriva ut övrig information

Lördag 27 februari
Anmälan och besiktningstider meddelas i PM1
kl. 13:00 första start vid Göransson Arena
kl. 16:15 första bil i mål vid Göransson Arena.

Deltagare och gallring
Tävlingen är öppen för deltagare med giltig licens.
Gallring kommer att ske enligt SBF:s SM regler. DM/FM enligt respektive distrikt.
Utländska förare tillåts starta i tävlingen enligt respektive reglemente.

Startordning/seedning
SM enligt reglementet
FM/DM startar enligt seedningsgruppen.
Deltagande bilar
SM: Enligt SM reglementet
FM/DM: Enligt FM/DM reglementet

Reklam
Arrangören förbehåller sig rätten att enligt SBF:s reglemente inklusive SM reglementet anbringa reklam på de tävlandes fordon enligt information i Bulletin 1/PM1.

Friköp av reklam
Kan ske mot betalning av en högre tävlingsgift, ytterligare uppgifter finns i Bulletin 1.
Lagtävlan
Förekommer inte i SM. FM/DM se respektive distrikts reglemente.

Däck
SM enligt SM reglementet
FM/DM registrerade däck enligt SBF:s listor

Service, miljö och tankning
SM. En central serviceplats för hela tävlingen som sker inomhus i Göransson Arena
FM/DM en central serviceplats framför Göransson Arena.
SM. Speciella regler för service i Arenan kommer i Bulletin 1.
Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s nationella reglemente RY0.2T gäller.
Vi kommer att noga kontrollera att miljöföreskrifterna efterlevs.
En servicebil per startande tävlingsbil tillåts på serviceplatsen. Yta 10 x 6 meter.
Utökad serviceplats kan beställas om plats finns. Se Bulletin 1
Servicebilen skall finnas i Arenan så länge den tävlande är med i tävlingen.

Respittid
Respittid är max 15 min mellan två tidskontroller och max 30 min/etapp

Tävlingsavgift
Tävlingsavgift och eventuell notavgift skall vara inbetald före anmälningstidens utgång, för att anmälan skall
betraktas som giltig och för att den tävlande skall kunna delta i tävlingen.
• SM 5 000: – SEK
• FM/DM 1 500: – SEK
Tävlingsavgiften skall vara inbetald på:
Bankgiro: 5025-4515
Postgiro: 32 14 31-9
Ange förarens namn och bilklass i samband med inbetalningen. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

Noter
Notavgiften tillkommer på ovanstående priser.
SM 600: -, för att få lov att rekognosera måste man köpa noter
FM/DM 300: -, får inte lov att rekognosera
OBS! att förare med fri start skall betala respektive notavgift och den skall var betald enligt ovan.

Anmälan
Anmälan skall ske:
– i första hand på http://www.raceconsulting.com/ och glöm inte att ange vilket notsystem som ni skall
använda.
– i andra hand per post, på SBF:s anmälningsblankett, som skickas till
Raceconsulting. Vadmansvägen 3. 660 60 Molkom
OBS! att anmälan (data eller post) och tävlingsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast respektive sista anmälningsdag.
Efteranmälan förekommer inte i SM
Efteranmälan FM/DM + 500: – SEK
Startbekräftelsen kan hämta från http://www.raeconsulting.com/ via en login sida. Tävlande som vill ha startbekräftelsen via vanlig post notera detta under övrigt vid anmälan, expeditionsavgift 25: – erläggs vid anmälan i Sandviken.

Återbetalning SM
Tävlingsavgiften återbetalas i följande fall:
1. Till tävlande vars anmälan inte godtas. Hela avgiften
2. Återtagen anmälan före 10-02-15. Hela avgiften
3. Återtagande av anmälan mellan 10-02-16 och 10-02-21. Hela avgiften minus 1 000 SEK
4. Återtagande av anmälan mellan 10-02-22 och 10-02-25. Hela avgiften minus 2 500 SEK
5. Återtagande av anmälan efter 10-02-25. Ingen återbetalning.
6. Inställd tävling p.g.a. orsaker hänförbara till force majeure 50 % av erlagd tävlingsavgift.
7. Ej avbeställda noter före kl. 12.00. 10-02-20 återbetalas ej.

Återbetalning DM
Tävlingsavgiften återbetalas i följande fall:
1. Till tävlande vars anmälan inte godtas. Hela avgiften
2. Återtagen anmälan före 10-02-22. Hela avgiften
3. Återtagande av anmälan mellan 10-02-23 och 10-02-26. Hela avgiften minus 500 SEK
4. Återtagande av anmälan efter 10-02-26. Ingen återbetalning.
5. Inställd tävling p.g.a. orsaker hänförbara till force majeure 50 % av erlagd tävlingsavgift.
6. Ej avbeställda noter före kl. 12.00. 10-02-20 återbetalas ej.

Avanmälan
Sker till Raceconsulting, telefon 070-543 59 40

Avlysning
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med SBF och domarna avlysa tävlingen
om inte minst 50 tävlande anmält sig före anmälningstidens utgång, vid förbud från
markägare, myndigheter, otjänlig väderlek eller annat fall av force majeure.

Ansvar
Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Internationella
förbundet (FIA), Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsförbund (SDF), arrangören
eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- och/eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.

Priser
SM:
Totalsegraren får en inteckning i Vandringspriset ”VINTERPOKALEN”
Övrigt enligt SBF:s SM regler

FM/DM:
Ett per påbörjat femtal i respektive klass.

Övrigt
• Varje aktivitet som den tävlande avser att arrangera längs banan, i samband med tävlingen,
kräver tillstånd av Sandvikens MK
• Speciella önskningar från restaurangens matservering . http://www.goranssonarena.se/
• A-besiktnings möjligheter för ej tävlande finns på fredagen, kostnad 100: –
anmälan till Magnus Lövgren 070 242 47 53

Upplysningar
Tävlingsledare Kalle Andersson 070 265 39 66
Bitr.tl David Floberg (FM/DM) 070 642 47 83
Bitr.tl Markku Kangas 070 643 55 23
Bitr.tl Jan Floberg 070 516 89 83
Se även www.vinterpokalen.se

Logi
Turistbyrån i Sandviken
026 – 25 13 80
E-post: sandvikens.turist@sandviken.se

Mer info finns här.
http://www.sandviken.se/
http://www.sandvikensmk.se/