Inbjudan till Vinterpokalen 2009

Sandvikens Motorklubb inbjuder till Vinterpokalen. Ingående i FM för Nedre Norra BF, DM för Stockholms BF, DM för Upplands BF samt RYM.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella SBF:s nationella tävlingsbestämmelser. Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, SBF, NNBF, Sandvikens Motorklubb samt dess tävlingsledning och funktionärer kansåledes inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagarna.

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i arrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett media form offentliggör uppgifterna.

1. Arrangör, ort och datum: Sandvikens MK, Ockelbo, lördagen den 7 februari.

2. Organisationskommité: David Floberg, Annika Wickström, Pär Pettesson och Magnus Lövgren.

3. Tävlingsledning:
Tävlingsledare: David Floberg, 070-642 47 83
Bitr. tävlingsledare: Jan Floberg, 070-516 89 83
Bitr.tävlingsledare: Annika Wickström, 073-031 44 36
Teknisk chef: Magnus Lövgren, 070-242 47 53
Tävlingssekreterare: Glenn Holm, 073-801 92 77
Tävlingskassör: Pär Pettersson
Banchef: Jonas Andersson, 070-427 01 42
Säkerhetschef: Per-Erik Larsson
Miljöchef: Per Borg

4. Domarordförande: Ann Sofie Carlsson, 070-534 21 71

5. Domare: Leif Andersson, 070-659 75 39

6. Teknisk kontrollant. Kjell-Åke Borgström, 076-341 03 18

7. Tävlingsform. Nationellt rally, totalt ca. 190 km, varav ca 85 km är fördelade på fyra SS.

8. Start och målplats. Perslundaskolan i Ockelbo.

9. Tidsplan.
Sista anmälnings dag: Måndag 2 februari, kl. 18:00.
Banan offentliggörs: Lördag 7 februari, kl. 07:00.
Första start: Lördag 7 februari, kl. 12:00.

Besiktningstider anges i startbekräftelse. Officiella anslagstavlan finns vid Perslundaskolan.

10. Deltagare. A, B, C förare med giltig svensk licens, utbildningsrally samt debutanter. Deltagarantal max 165. Gallring efter anmälningsdatum, tävlande i FM samt DM har företräde.

11. Bilklasser och startordning. Enligt NNBF:s FM reglemente.

12. Reklam. Arrangören kan komma utnyttja sin reklamplats på tävlingsbilen. Besked ges i startbekräftelsen.

13. Lagtävlan. Enligt respektive FM/DM reglemente.

14. Besiktning. A-besiktning kommer att ske i Sandviken, det är sedan tillåtet att köra tävlingsbilarna på trailer de tre milen till Ockelbo. Besiktningsinstruktion skickas med startbekräftelse. Förare som bara vill besikta (kostnad 100 SEK) skall anmäla detta till Magnus Lövgren, tel. 070-242 47 53.

15. Särskilda bestämmelser. En centralt belägen serviceplats vid Åmots Folketspark, där någon typ av servering kommer att finnas, i övrigt är det serviceförbud. Respittid: 30 min, dock max 15 min mellan 2 TK. Start på SS kommer att ske med Tävlingsservice:s startljus.  Orange/svarta pilar kommer att användas.

16. Tävlingsavgift.  Tävlingsavgiften för Vinterpokalen är 1500 SEK. Debutant 200 SEK. Ungdomsrally 500 SEK. Noter 400 SEK. Efteranmälan 200 SEK. Alla avgifter skall finnas bokförda på Sandvikens MK:s plusgiro- konto: 321 431-9 eller bankgiro: 5025-4515 senast den 2 februari kl 18:00 för att anmälan skall räknas som inkommen i tid. Ange på anmälan om ni tänker utnyttja fria startavgifter.

17. Anmälan. På www.raceconsulting.com eller på SBF blankett till Claes Eklöv Vadmansv 3 660 60 Molkom . Anmälan ska vara registrerad före kl 18:00 måndagen den 2 februari 2009. Ange på anmälan typ av noter.

18. Säkerhet. SBF:s Rescuecar, samt ambulans kommer att finnas ute efter tävlingsbanan.

19. Avlysning. Arrangören äger rätt att efter domarens godkännande avlysa tävlingen om icke minst 70 st tävlande anmält sig vid anmälningstidens utgång, förbud från myndighet, otjänlig väderlek eller annan force majeure. Vid avlysning kan arrangören komma att behålla 100 SEK i administrativ avgift.

20. Priser/prisutdelning. Totalsegraren kommer att få en inteckning i Sandvikens MK:s vandringspris ”VINTERPOKALEN”. Hederspriser utdelas till ett per påbörjat fyrtal startande i varje klass. Resultatlista anslås klassvis snarast efter sista åkare i klassen gått i mål. Prisutdelning kommer att ske klassvis 1 timme efter avslutad klass. Resultatlistor kommer ej att skickas per post. Resultat finns tillgängligt på www.raceconsulting.com

21. Återbud. Vid återbud efter den 2 februari återbetalas 1000 SEK. Vid återbud återbetalas ej notavgift. Återbud till Claes Eklöv 0553-107 90 eller 070-543 59 40.

24. Bensin. Finns i Sandviken, Ockelbo samt i Åmot.

25. Logi. www.sandviken.se/turism/logi eller Sandvikens turistbyrå 026- 24 13 80.

26. Upplysningar. David Floberg 070-642 47 83 eller 0297-470 74. Klubblokalen 026-25 53 53,www.vinterpokalen.se