Inbjudan till Vinterpokalen 2008

Sandvikens Motorklubb inbjuder till Vinterpokalen. Ingående i FM för Nedre Norra BF, DM för Stockholms BF, samt DM för Upplands BF.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella SBF:s nationella tävlingsbestämmelser. Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, SBF, NNBF, Sandvikens Motorklubb samt dess tävlingsledning och funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagarna.

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i arrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör uppgifterna.

1. Arrangör, ort och datum. Sandvikens MK, Ockelbo, lördagen den 2 februari 2008.

2. Organisationskommité. David Floberg, Annika Wickström, Pär Pettersson, Magnus Lövgren.

3. Tävlingsledning.
Tävlingsledare David Floberg 070-642 47 83
Bitr. tävlingsledare Jan Floberg 070-516 89 83
Teknisk chef Magnus Lövgren 070-242 47 53
Tävlingssekreterare
Tävlingskassör Pär Pettersson
Banchef Svante Einarsson 070-210 09 39
Bitr. banchef Jonas Andersson
Säkerhetschef Jan-Olov Nyman
Bitr. säkerhetschef Per-Erik Larsson
Miljöchef Annika Wickström

4. Domarordförande. Anders Eriksson Ludvika 0240-124 00, 070-511 80 55

5. Domare. Hans-Erik Berg Söderhamn 0270-301 59, 070-546 73 50

6. Teknisk kontrollant. Kjell-Åke Borgström Hofors 0290-222 02

7. Tävlingsform. Nationellt rally, totalt ca 130 km varav ca 60 km ss fördelat på 3 ss. Noter konstruerade av Gunnar Barth.

8. Start och målplats. Perslundaskolan Ockelbo, flytande start tillämpas.

9. Tidsplan. Måndag 28 januari 18.00 Sista anmälnings dag.
Lördag 2 februari 07.00 Banan offentliggörs.
Lördag 2 februari 12.00 Första start.
Besiktnings tider anges i startbekräftelse. Officiella anslagstavlan finns vid Perslundaskolan.

10. Deltagare. A, B, C förare med giltig svensk licens, utbildningsrally samt debutanter. Deltagarantal max 165. Gallring efter anmälningsdatum, tävlande i FM samt DM har företräde.

11. Bilklasser och startordning. Enligt NNBF FM reglemente, Grupp H 66-74 ABC, FIA Appendix K ABC, Grupp E ABC, A4WD, A2WD, AVOC/grupp N 0-1600, B4WD, B2WD, BVOC/grupp N0-1600, C4WD, C2WD, CVOC/grupp N 0-1600.

12. Reklam. Arrangören kan komma utnyttja sin reklamplats på tävlingsbilen. Besked ges i startbekräftelsen.

13. Lagtävlan. Enligt respektive FM/DM reglemente.

14. Besiktning. A besiktning kommer att ske i Sandviken, det är sedan tillåtet att köra bilarna på trailer de 3 milen till Ockelbo. Besiktningsinstruktion skickas med startbekräftelse.

15. Särskilda bestämmelser.
En centralt belägen serviceplats vid Åmots Folketspark, där någon typ av servering finns, i övrigt serviceförbud.
Respittid: 30 min, dock max 15 min mellan 2 TK.

16. Tävlingsavgift. Tävlingsavgiften för Vinterpokalen 1200 SEK. Debutant 200 SEK. Noter 400 SEK. Efteranmälan 200 SEK. Alla avgifter skall finnas bokförda på Sandvikens MKs plusgiro konto: 321 431- 9 eller Bankgiro: 5025-4515 senast den 28 januari kl 18.00 för att anmälan skall räknas som inkommen i tid. Ange på anmälan om Ni tänker utnyttja fria startavgifter.

17. Anmälan. På www.raceconsulting.com eller på SBF blankett till Claes Eklöv Vadmansv 3 660 60 Molkom . Anmälan ska vara registrerad före kl 18.00 måndagen den 28 januari 2008. Ange på anmälan typ av noter.

18. Pilning. Engelsk pilning, gul med svart pil.

19. Säkerhet. SBF.s Rescuecar, samt ambulans kommer att finnas utefter tävlingsbanan.

20. Avlysning. Arrangören äger rätt att efter domarens godkännande avlysa tävlingen om icke minst 70 st tävlande anmält sig vid anmälningstidens utgång, förbud från myndighet eller annan force majeure.

21. Priser/prisutdelning. Totalsegraren kommer att få en inteckning i Sandvikens MKs vandringspris “VINTERPOKALEN”. Hederspriser utdelas till ett per påbörjat fyrtal startande i varje klass. Resultatlista anslås klassvis snarast efter sista åkare i klassen gått i mål. Prisutdelning kommer att ske klassvis 1 timme efter avslutad klass. Resultatlistor kommer ej att skickas per post. Resultat finns tillgängligt på www.raceconsulting.com

22. Särskiljning. Vid lika tid är SS 1 särskiljande, därefter SS2, SS3.

23. Återbud. Vid återbud efter den 28 januari återbetalas 1000 SEK. Vid återbud återbetalas ej notavgift. Återbud till Claes Eklöv 0553 107 90 eller 070 628 73 19.

24. Bensin. Finns i Sandviken, Ockelbo samt i Åmot.

25. Logi. www.sandviken.se/turism/logi eller Sandvikens turistbyrå 026- 24 13 80.

26. Upplysningar. David Floberg 070-642 47 83
Klubblokalen 026-25 53 53
www.vinterpokalen.se