Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018-19.

Ordförande
Kalle Andersson, kalle-53@hotmail.com
070 265 39 66

Vice ordförande
Jan-Olov Nyman, nypan.nyman@outlook.com
070 491 70 46

Sekreterare

Kassör
Linnéa Lundqvist Backman, linnealbackman@gmail.com
070 341 50 53

Ledamot
Stefan Frisk, frillefrisk61@hotmail.com
070 225 68 31

Ledamot
Dag Lundqvist, dagge@kranbolaget.com
070 653 34 55

Magnus Löfgren, rallymannen@hotmail.com
070 242 47 53

Ungdom

Klubbmästare
Staffan Andersson,
076 947 92 44

Miljöansvarig
Per Borg, pelleibyn@hotmail.com
070 553 30 57