Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2017-18.

Ordförande
Kalle Andersson, kalle-53@hotmail.com
070 265 39 66

Vice ordförande
Jan-Olov Nyman, nypan.nyman@outlook.com
070 491 70 46

Sekreterare
Linnéa Lundqvist Backman, linnealbackman@gmail.com
070 341 50 53

Kassör
Lena Forsell, lenaforsell@hotmail.com
070 285 55 93

Ledamot
Stefan Frisk, frillefrisk61@hotmail.com
070 225 68 31

Ledamot
Dag Lundqvist, dagge@kranbolaget.com
070 653 34 55

Magnus Löfgren, rallymannen@hotmail.com
070 242 47 53

Ungdom
Lina Björklund
076 315 28 26

Evelina Olofsson, evelina.olofsson93@hotmail.com
072 250 23 63

Klubbmästare
Staffan Andersson,
076 947 92 44

Miljöansvarig
Per Borg, pelleibyn@hotmail.com
070 553 30 57